SZYBKA WYSYŁKA W CIĄGU 24H
Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.lollypop.pl, prowadzony jest przez firmę Lolly Pop Agnieszka Skowrońska, nr NIP 526-230-22-71, z siedzibą w Warszawie,  Al. 3 Maja 14.

 

 • Najważniejsze punkty regulaminu:
 • Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT
 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: internet@lollypop.pl
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem kuriera DHL. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki oraz drogą elektroniczną poprzez Przelewy24.pl.
 • W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
 • Przy zwrotach/wymianach należy dołaczyć wypełniony i podpisany formularz oraz dowód zakupu, a towaroraz jego opakowanie muszą być w stanie nienaruszonym.
 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

 

Pełna treść regulaminu:

I. Założenia ogólne

II. Realizacja zamówienia

III. Zwroty i wymiany

IV. Reklamacje

V. Ochrona danych osobowych

VI. Postanowienia końcowe

I. Założenia ogólne:

1. Sklep internetowy lollypop.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.lollypop.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest własnością firmy:

Lolly Pop Agnieszka Skowrońska, NIP: 526-230-22-71 , z siedzibą w Warszawie, Al. 3 Maja 14.

2. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez sklep są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez kupującego. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentem złożenia zamówienia przez klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.


4. Standardowo wystawiany jest dowód zakupu, który zostaje dołączony do przesyłki. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT, ale dopiero po zaakceptowaniu otrzymanego towaru.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie sklepu, jak również pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: shop@lollypop.pl. Dopuszcza się również możliwość pisemnego złożenia zamówienia poprzez wysłanie drogą pocztową listu poleconego. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.

6. W przypadku złożenia zamówienia drogą internetową (strona www., wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem). Wyjątek stanowi "odbiór osobisty".

W takim przypadku Klient może dokonać poprzez Sklep Internetowy lub drogą telefoniczną Rezerwacji wybranego Produktu, który następnie zakupi w sklepie fizycznym LOLLY POP.  W celu dokonania rezerwacji towarów należy wybrane produkty dodać do koszyka zamówień, a w miejsce Uwagi wpisać "Odbiór osobisty".W przypadku Rezerwacji Produktu, umowa sprzedaży zarezerwowanych Produktów zostanie zawarta przez Klienta w Sklepie fizycznym oraz w terminie wskazanym w treści Rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji. Maksymalny okres rezerwacji to 3 dni.

7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów, w przypadku nieuiszczenia przelewu w należytej wysokości we wskazanym czasie jak również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu zamawiania.

8. Wszystkie pomiary podane w opisie przedmiotu są długościami przybliżonymi i nie są podstawą do przyjęcia reklamacji.

II. Realizacja zamówienia:

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego wymaganych danych osobowych i adresowych, umożliwiających otrzymanie zamówionego towaru oraz podanie numeru telefonu, pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, sprzedawca potwierdzi je telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną.

2. Moment kontaktu telefonicznego lub e-mailowego ze Sprzedawcą w celu potwierdzenia zamówienia, jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędów w zamówieniu. Późniejsze dokonanie zmian może być utrudnione, gdyż po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w fazie wysyłki. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych adresowych, a także (do momentu wysłania przesyłki)- zmianę treści zamówienia.

3. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty - każdorazowo podając przyczynę takiego działania.

4. Warunki realizacji zamówień nietypowych i przysparzających trudności jak również możliwości wysyłki zagranicznej są każdorazowo indywidualnie rozpatrywane i ustalane z Kupującym.

5. Zamawiany towar wysyłamy maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty (przy opcji wpłaty na konto bankowe) lub po potwierdzeniu zamówienia (przy opcji wysyłki płatnej za pobraniem) za pomocą kuriera firmy DHL. Koszt wysyłki towaru ponosi Sprzedający. O wysłaniu paczki informujemy oddzielnym e-mailem.

6. W wyjątkowych sytuacjach lub przy dużej ilości zamówień, przesyłka może się opóźnić, w takim przypadku informujemy Klienta o zaistniałej sytuacji.

7. Kurierzy firmy DHL doręczają przesyłki na następny dzień roboczy od nadania przesyłki, głównie do godz. 17-tej. W przypadku nieodebrania paczki do 24 godzin od otrzymania powiadomienia o wysłaniu przesyłki prosimy skontaktować się z firmą DHL, w celu uzyskania numeru kuriera i ustalenia dokładnego terminu doręczenia paczki.

Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej DHL.

Nieodebranie przesyłki i zwrot paczki do nadawcy skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wysłania lub rozwiązaniem umowy.

8. W chwili odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń- zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy (kurierowi) i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. W celu potwierdzenia autentyczności takiego zgłoszenia, prosimy o sfotografowanie uszkodzonej przesyłki.

9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

10. Formy płatności akceptowane przez sklep:

 •  Przelew na konto bankowe:

rachunek w ING Banku Śląskim nr:

39 1050 1038 1000 0023 1005 4842

Lolly Pop Agnieszka Skowrońska

Al. 3 Maja 14

00-348 Warszawa

W przypadku wyboru takiej formy płatności, prosimy o podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska oraz nr zamówienia. Dane te są niezbędne a ich brak spowoduje wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub niezrealizowanie go w ogóle.

Jeżeli nie otrzymamy przelewu maksymalnie do 2 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.

 • System internetowych płatności przelewy24

Natychmiastowa wpłata, obsługująca przelewy bankowe z kont lub płatności kartami.

*Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 • Pobranie

Zapłata następuje przy odbiorze przesyłki, wyłącznie gotówką.

 

III. Zwroty i wymiany

1. Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zgłoszenie chęci zwrotu (e-mail: shop@lollypop.pl lub tel. 789 333 297) oraz odesłanie towaru musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie tego terminu będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpieni od umowy.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania. Niedostosowanie się do powyższego będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.

Koszty takiej przesyłki oraz opłaty serwisowe pokrywa Kupujący i nie są one zwracane. Przesyłki wysłane na nasz koszt nie będą odbierane!

2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na własny koszt na adres sklepu:

Lollypop Concept Store

Al. 3 Maja 14

00 -348 Warszawa

3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć starannie i prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru (dostępny w wersji elektronicznej - kliknij tutaj) oraz dowód zakupu. Jest to konieczny warunek odstąpienia od umowy. W przypadku niemożliwości wydrukowania formularza prosimy napisać go odręcznie.

4. Kwota równa cenie towaru zwracana jest w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. W przypadku przesyłki pobraniowej okres ten może się wydłużyć do 30 dni roboczych. Zwroty dokonywane są za pośrednictwem przelewu bankowego wyłącznie na konto bankowe podane w formularzu zwrotu lub poprzez przelewy.pl. Nie realizujemy zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy.

5. Dopuszczamy możliwość wymiany towaru na inny w tej samej bądź wyższej cenie (za dopłaceniem różnicy w cenie).

6. W przypadku wymiany należy się skontaktować ze sprzedającym lub złożyć nowe zamówienie na towar, który klient chce otrzymać w zamian. Zamówienie na wymianę nie musi być opłacone chyba, że wynika to z różnicy w cenie towarów. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak towaru do wymiany.

7. Kupujący ma 14 dni kalendarzowych na zgłoszenie sprzedawcy chęci wymiany (e-mailowo lub telefonicznie) oraz na dokonanie zwrotu towaru. Przekroczenie tego terminów będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.

8. Towar zostanie przyjęty do wymiany tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania. Niedostosowanie się do powyższego będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

9. Koszty takiej przesyłki oraz opłaty serwisowe pokrywa Kupujący, który również zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej, uiszczając zapłatę w odpowiedniej wysokości na konto bankowe Sprzedającego. O wysokości takiej opłaty oraz o terminie nadania przesyłki z towarem wymienionym Kupujący zostanie poinformowany w osobnej wiadomości e-mail.

10. Towar, ktory byl zarezerwowany przez internet ale zakupiony lub odebrany w sklepie stacjonarnym Lolly Pop nie podlega zwrotowi.

IV. Reklamacje:

1. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz 1176).

2. W pierwszej kolejności prosimy o zgłoszenie reklamacji mailowo (shop@lollypop.pl) lub telefonicznie (789 333 297).

3. Zareklamowany towar należy przesłać na własny koszt wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym (dostępnym  tutaj) oraz dowodem zakupu na adres sklepu. Prosimy o dokładne i staranne wypełnienie formularza.

4. Do wysyłki należy dołączyć dowód zakupu a sam towar (czysty, bez zabrudzeń, spełniający wymogi higieniczne) odesłać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

6. Zgodnie z Ustawą z dn. 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

reklamacji nie podlegają:

A) w przypadku torebek:

 • naturalne zużywanie się torebki (np. przetarcie podszewki )
 • uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, zadrapania)
 • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania ( np. przeciążenie a w efekcie urwanie rączki lub ucha )
 • wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu
 • uszkodzenia suwaków oraz elementów ozdobnych np. klamry, guziki, breloczki
 • odbarwienia
 • przemoczenia

B) w przypadku butów:

 • naturalne zużywanie się obuwia (np. zelówek, fleków, wyściółki)
 • uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia)
 • uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania obuwia do stopy oraz niewłaściwego użytkowania i konserwacji
 • wygoda obuwia
 • wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu
 • elementy ozdobne np. klamry, guziki, gumki
 • odbarwienia
 • przemoczenia

7. O rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Kupującego w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez nas przesyłki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wartość zamówionych towarów zostanie zwrócona na konto Kupującego w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na podane w zgłoszeniu reklamacyjnym konto.

8. Jeżeli po otrzymaniu towaru, klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą niezwłocznie odesłać go na adres:

Lolly Pop Concept Store

Al. 3 Maja 14

00-348 Warszawa.

Koszty związane z odesłaniem towaru uszkodzonego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, prawidłowo i starannie wypełniony formularz reklamacyjny (dostępny tutaj) oraz zdjęcie zauważonych uszkodzeń.

Tego typu reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w sklepie towary.

V. Ochrona danych osobowych:

Lolly Pop concept store dba o bezpieczeństwo Twoich danych i szanuje Twoje prawo do prywatności. Zapoznaj się z zasadami, na jakich będziemy przetwarzać Twoje dane w związku z Twoimi zamówieniami (Polityka Prywatności).

 

 

VI. Postanowienia końcowe:

1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Al. 3 Maja 14, 00-348 Warszawa.

2. Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu staje się dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentem złożenia przez Klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa, problemy techniczne), klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej www.lollypop.pl - w powitaniu.

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie takiej możliwości, lub też takie rozwiązanie będzie niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl